Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Türkü


 • Kendine ait   bir ezgi ile söylenen müzikli  nazım biçimidir.
 • Genellikle Türküler  anonimdir, Daha sonra ezgiyle söylenmesi ve benzerlik yönünden yazarı bilinenleri de türkü olarak kabul etmişiz.
 • Türkülerde genellikle şu konular işlenir; Aşk,tabiat,ayrılık,hasret,gurbet,sevgi,güzellik..
 • Türküler 8’li(4+4) veya 11’li(4+4+3) hece ölçüsüyle söylenir..
 • Türküler yapı olarak iki ana   bölümden oluşur.
1-Bent:Türkünün esas sözlerinin bulunduğu kısımdır.
2-Kavuştak:Her bendin sonunda tekrar eden  bölümdür. Bir diğer adla Nakarat ya da bağlama denir.

Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere

Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere
Sen Düşürdün Beni Dilden Dillere
Başım Alıp Gidem Gurbet Ellere
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni
Sevdiğim Cemalim Güneşim Mahım
Seni Seven Aşık Çeker Ezvahın
Getir El Basayım Kelamullahın
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni
Gel Seninle Bir Ahduman Kuralım
Bağlanalım Bir Karara Varalım
Verdiğimiz Sözde Hemen Duralım
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni
Sivas

Mani


 • Hece ölçüsünün  7’li kalıbıyla söylenirler.
 • Genellikle Bir dörtlükten oluşur.
 • Kafiye  düzeni aaxa şeklindedir.
 • İlk iki dize doldurmadır, konu ile alakasız . Asıl konu son iki dizededir.
 • Her konuda yazılabilir, herhangi bir konu sınırlaması yoktur.
 • Maniler oluşumuna göre farklı adlar alır. Düz mani,kesik mani,yedekli mani ve ecinaslı mani gibi türleri vardır.
 Mani
Vur davulcu davula
sevdiğim kalksın sahura
Kalbi gelmedi aşka
Bari gelsin imana

Ninni


 • Annelerin genellikle  çocukları uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği sözlü edebiyat ürünleridir. Tekerlemeler kullanılır.
 • Hecenin 7’li,8’li ve 9’lu kalıplarıyla  söylenir.
 • Genellikle  ninniler dörtlüklerden oluşur.
Ninni
Dandini dandini danali bebek
Elleri kollari kinali bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da buyusun ninni...

Dandini dandini dastana
Danalar girmis bostana
Kov bostanci danayi
Yemesin lahanayi...

Lahanayi yemez kokunu yer
Benim de kuzum lokum yer
Uyusun da buyusun ninni
Tipis tipis yurusun ninni...

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme