Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hayatı:


Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1889 yılında doğdu 1974 yılında vefaat etti.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında kusursuz bir anlatım ve beraberinde sağlam tekniği ile dikkat  çekmiştir. Dönemin Tarihi ve sosyal hadiselerinde  her birini bir romanına konu etmiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Tanzimat  dönemi ile  Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların yaşadıkları sosyal değişiklikler ve bunalımları yaşayış kültür ve görüş ayrılıklarını eserlerinde işlemişti. Düşünce ve teze dayalı içeriği sağlam eserler  vermiştir.

Eserlerini ve içerikleri :


Hep o şarkı.....................  Abdülaziz döneminin günlük yaşamı
Bir Sürgün ...................... II. Abdülhamit’in baskılı yönetimi ile  savaşmak için Fransa’ya kaçan Jön Türkleri
Kiralık Konak..................Tanzimat döneminde  I. Dünya  Savaşı’na kadar yetişen üç kuşak arasındaki görüş ayrılığını
Hüküm Gecesi ....... ........Meşrutiyet devrindeki Bektaşi tekkelerinin durumu,
Sodom ve Gomore.......... Savaş yıllarının , düşman işgal altındaki İstanbul’da ortaya çıkan ahlaki çöküntü ve bunalımları
Yaban............................ Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyü ve bu Anadolu köyündeki insanların yaşamı
Ankara .......................... Yeni başkentin geçirdiği  üç dönemi
Panorama I, II .............. Cumhuriyet döneminin 1952’ye kadarki  durumunu ince ayrıntılarıyla kaleme  aldığı eseri
Diğer eserleri:
Anı: Politikada 45 yıl,Vatan Yolunda,  Zoraki Diplomat, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları...
Monografi: Atatürk,Ahmet Haşim,
Mensur şiirleri: Okun Ucundan Erenlerin Bağından,
Hikâyeleri: Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri,Rahmet
Tiyatro eserleri: Nirvana,Sağanak, Veda,  Mağara
Önemli Makaleleri: İzmir’den Bursa’ya, Kadınlık ve Kadınlarımız,Ergenekon, …

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme