Eski Türk Edebiyatındaki Dini Kaynaklar

Siyer

  • Arapça olan  siyer kelime manası itibariyle; ahlaklı tavır, insanın içini anlama gibi anlamı vardır.
  • Peygamber Efendimizin hayatını,güzel ahlakını,savaşlarını anlatan yazılara denir.
  • Edebiyatımızdaki ilk siyer örneği;   Siretü'nNebi------Erzurumlu Darir


Hadis

  • Peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözlere denir.
  • Kur'an'dan sonra islamiyeti anlatan en önemli kaynaktır.


Hilye

Peygamber efendimizin dış görünüşünü, yapısını ve ruhunu anlatan eserlerdir.
Manzum ve mensur şekilde yazılır.
Hilye Dört Halife içinde yazılmıştır.
En önemli hilyeler; Risale-i Hilyetül Resul------Şerifi ve Hilyet'ül Envar----Naifi

Fıkıh-Akaid

Müslümanlığın esaslarını öğretmek için yazılmıştır.
Kaynağını Kur'an ve hadisler oluşturur.
Manzum ve mensur olarak yazılır.
En önemlisi ; Vikaye-Devletoğlu Yusuf

Tasavvuf


Daha çok divan edebiyatında görülür.
Manzum ağırlıklı yazılır.
İslam dinin, güzel ahlakı, temel ibadet kurallarını, edep gibi konuları işler.
En Önemlileri; Divan-ı Kebir----Mevlana, Fihi Mafih---Mevlana, Mesnevi---Mevlana, Garipname----Aşık Paşa

Münşeat


Mektuplar ve mensur yazıların bir arada toplandığı yazılardır.
Divan edebiyatında nesir yazılarına inşa yazanlara ise münşi denir.
En önemlileri;  Veysi----Münşeat, nergisi---münşeat, Ahmet Dai---Teressul, Okçuzade Mehmet---Münşeaat

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme