Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Özellikleri:

  • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımı Martin Heidegger’in varoluşçuluk felsefesinin edebiyattaki yansımasıdır.
  • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımının edebiyattaki kurucusu Jean Paul Sartre’dır.
  • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) akımı Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” fikrine  yani akla dayanır.
  • Egzistansiyalizm, bireyin varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı devamlıvurgulayan, iradesi, bilinci ve aklı olan bireylerin irade ve bilinçten yoksun nesneler evrenine  fırlatılmış olduğunu savunan bir düşünce akımıdır.
  • Egzistansiyalizm Akımına  göre: insan karşılaştığı durumlar karşısında mutlak  en iyiyi en doğruyu aklıyla seçecektir. Ancak bu kolay değil sıkıntılı bir süreçte  olacaktır. Dolayısıyla birey sorumluluk bilinciyle ha­reket eder ve kendini evrende var eder. Çünkü insan, karakterini kendi dirilterek var olur.
  • Bu akım Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir. Bu akımdan Edip Cansever ve Yusuf Atılgan etkilenmiştir.

Temsilcileri

Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Malraux, Simone de Beauvoir

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme