Sezgicilik (İntüisyonizm )

 • Sezgicilik düşünceleri büyük ölçüde Fransız filozof /yazar Henri Bergson’un sezgicilik (ruhçuluk) felsefesine dayanır.
 • Materyalist düşünce  ve pozitivist akıma karşı olan, idealist bir yakla­şımdır.
 • Bu anlayışa göre (Sezgicilik)  bilginin asıl kaynağı akıl değil sadece  sezgidir.
 • Duyguları ve hayalleri İnsanın sezgi gücünün  belirlediği savunur.
 • Maddenin, varlığın SEZGİYE   bağlı olarak şekillendiği savunulur.
 • Esasında madde yoktur dış dünya, varlık, madde, eşya, ruhun, aklın ve düşüncenin yansımasıdır..
 • Sembolist şairlerinşiir anlayışı sezgicilik anlayışı ile benzerlik gösterir.
 • Belirleyici  somut olan  varlık değil, şairin görüş, düşünüş, duyuş tarzıdır. Dış dünya bireyin iç alemini belirtmeye  yarayan simgeler evrenidir.
 • Dış dünya sadece , duyguyla, algıyla, düşünceyle, rüyaylar vasıtası ile  anlam­landırılabilir.
 • Cumhuriyet döneminde edebiyatımıza girmiştir..
 • Türk şiirinde bu akımın en önemli temsilcisi Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.
 •  Asaf Halet Çelebi , Necip Fazıl Kısakürek vb.   yazar ve şairler üzerinde de bu anlayışın etkilerini görmek mümkündür.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme