Divan-ı Hümayun ve Özellikleri

Divan-ı Hümayun Ve Özellikleri

- Divanı hümayun  Osmanlı Devleti'nde yürütme görevini hükümdar adına kullanan kuruldur.
- Genel özelliklerine değinecek olursak:
* Divanı hümayun Orhan Gazi döneminde kurulmuştur.
*Yürütme görevini üstlenerek hükümet gibi hareket etmiştir.
*Padişah divanı hümayundan danışma meclisi olarak faydalanmıştır.
* Üyeleri padişah tarafından atanmaktadır ve yine üyeleri görevden alma yetkisine sahip olan da padişahtır.
*Divanı hümayunun kuruluş dönemindeki üyeleri ise; padişah, veziriazam, vezir, ,nişancı,  kazasker  ve defterdardır.
* Fatih Sultan Mehmet Han döneminde padişah Divanıhümayun toplantılarından ayrılmıştır. Divanı hümayunun başkanlığı veziriazama bırakılmıştır.
* Şeyhülislam ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde divanı hümayun toplantısına dahil olmuştur.
* İlerleyen yıllarda divanı hümayunun sayısında artış olmuştur
* Divanda alınan kararlar mühimme defterlerine kaydedilmiştir.
* Önceleri Topkapı Sarayında toplanan divanı hümayun  daha sonra sadrazam konağına ( Bab - Ali'ye ) taşınmıştır.
* Reisülküttap divanı hümayuna 18.yy'da üye olmuştur.
* Divan- hümayun 2. Mahmut tarafından kaldırılarak yerine nazırlık bugünkü anlamda bakanlıklar kurulmuştur.
* Divanıhümayun Seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfından oluşmaktadır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme