Hikaye(Öykü)

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayların yer, zaman, şahıs kadrosu ile anlatıldığı olay yazılarına denir.
Hikayenin genel özellikleri şunlardır;
1) Yaşamın bir kesitini yer ve zaman kavramlarına dayanarak anlatır.
2) Fikir yazısı olmadığından olay yazısı olduğundan düşünmeden ziyade duygulara yöneliş vardır.
3) Olaylara yüzeysel değinir.Ayrıntıya girmez.
4) Şahıs kadrosu azdır.
5) Olay ya da durum söz konusudur.

HİKAYENİN ÖĞELERİ

OLAY: 

Hikayenin ana kahramanın başından geçen olay ya da durumlardır.Hikayenin temel ögesidir. Asıl olay ve bunu destekleyen yardımcı olaylardan oluşur.

YER (ÇEVRE):

Hikayede olayın ya da durumun nerede gerçekleştiğidir. Hikayede çevre romandaki gibi ayrıntılı değildir.

ZAMAN:

Hikaye romandan farklıdır. Dar bir zaman diliminde olay olur ve biter. Genellikle mişli yani geçmiş zamana yönelik olarak anlatılır.Durum hikayelerinde zaman belirgin değildi.

ŞAHIS KADROSU:

Hikayedeki kişi sayısı romana kıyasla çok azdır. Hikayedeki kişiler tiplerdir burada kişilerin ruhsal ve fizikji tasvirlerine çok çok az yer verilir.

HİKAYE TÜRLERİ:

Hikaye yazılışı olay örgüsü ve diğer faktörlere göre 2 ye ayrılır.

a) Olay Hikayeleri:

- Olaylar yer, zaman  ve kişi öğeleri ile ilişkilidir.
- Olaylar giriş, gelişme,sonuç bölümüne göre düzenlenir.
- Türk edebiyatında temsilcisi Ömer Seyfettindir
- Dünya edebiyatında öncüsü Mauppasant'tır.

b) Durum Hikayeleri:

- Hikayeler bir olaya dayanmaz.
- Merak öğesi ikinci plana atılmıştır.
- Duygu ve hayaller ön plana çıkar.
-Türk edebiyatındaki temsilcisi Sait Faik Abasıyanık
- Dünya edebiyatında Cehov'dur.

Not: Hikayede giriş, gelişme, sonuç yerine

Giriş---------------Serim
Gelişme----------Düğüm
Sonuç------------Çözüm

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme