1. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 )

Meşrutiyetin Neden İlan Edildi

- Padişah Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler
- Avrupalıların Osmanlı içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi.
- Azınlıklara haklar vererek azınlıkların devletten kopmalarına mani  olmak istenmesi.
- İstanbul Konferansı’ndan olumlu  bir karar çıkarabilmek için.
Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan toplandı. Fakat Meşrutiyet Avrupa’da beklenen ilgiyi göremedi.

I. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler Nelerdir.

- Halk dolaylı da olsa da Osmanlı tarihinde  ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkını elde etti.
- Osmanlı Devleti ilk kez anayasayı ilan etti ve halkın seçtiği vekillerden oluşan parlamenter sisteme geçti.
- Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasası özelliğini taşır.
- Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisinden öteye geçmemiştir.

Kanun-ı Esasinin Esasları

- Yürütme görevi, padişah başkanlığında “Vekiller Heyeti”’ne aittir( Bakanlar Kurulu).
- Yasama yetkisi, “ Ayan” ve “ Mebusan Meclisi’ne” aittir.
- Seçimler 4 yılda bir yapılır.
- Ayan Meclisi üyeleri görevlerine padişah tarafından atanır.
- Meclisi açma ve kapatma yetkisi sadece padişaha aittir. (Meclisin önemini ikinci plana atmıştır.)
NOT : II. Abdülhamit, Doksan Üç Harbini bahane göstererek bu  meclisi kapatmıştır.

Bu dönemde meydana gelen bazı gelişmeler Nelerdir?

- 1881'de Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur.
- 1881'de Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır. ( Güzel Sanatlar )

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme