Mısır ve Çevresinde kurulan Türk-İslam Devletleri 


Tolunoğulları: • 868 yılında kuruldu, 905 yılında da yıkıldı.

 • Mısırda kurulan ilk Türk- İslam devletidir.

 • Güçlü bir ordu ve donanma gücüne sahiptirler

 • Mısır ve Filistin topraklarında egemen oldular.

 • Karahanlılarla başlayan Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerini mısırda vermişlerdir.

 • Ulu cami ve Tolunoğulları cami en önemli eserleridir.


 

Eyyubiler: • 1174 yılında kuruldu, 1250 yılında yıkıldı

 • En parlak dönemi Selahaddin Eyyubi dönemidir.

 • Hıttın savaşında haçlılarla mücadele ederek Kudüs’ü haçlıların elinden almıştır.


 

Ihşitler: • Akşitler olarak bilinir.

 • 935 yılında kuruldu, 969 yılında yıkıldı

 • Uzun soluklu bir devlet olamadı (Halkın Mısırlı yönetimin Türk olması bunda etken)

 • Suriye, hicaz, Filistin topraklarına egemen oldu.

 • Kutsal topraklara hakim olarak orayı koruyan ik Türk devletidir.


 

Memlüklüler: • Eyyubilerin yıkılması ile eyyubi ordusunda kumandan olan Aybek tarafından kurulmuştur.

 •  1250 yılında kurulan devlet, 1517 yılında yıkılmıştır.

 • Mısırda kurulmuştur.

 • Ayn-ı Calut savaşı ile Moğol istilasını durdurmuştur.

 • Veraset sistemi diğer Türk devletlerinden farklıdır. Diğer Türk devletlerinde ülke hanedan ülkelerinin malı iken ve yönetim kut anlayışına göre geçerken Memlüklülerde her emirin Sultan olabilme hakkı vardı. ( Bu durum ülkede sık sık taht kavgası yaşanmasına sebep olmuştur.)

 • Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Yavuz sultan Selim emrindeki Osmanlı ordularına yenilerek yıkılma dönemlerine girmiştir.


 

Harzemşahlar: • 1097 yılında kuruldu, 1231 yılında yıkıldı.

 • Büyük Selçuklu devletinin mirasçıları olarak görmüşlerdir kendilerini.

 • Yassı çemen savaşınsa Anadolu Selçuklu ordusuna yenilmiştir. Ve devlet yıkılma sürecine girmiştir.


Babürler: • 1526 yılında kuruldu, 1857 yılında yıkıldı.

 • Hindistanda kurulan Babürler Hindistanın islamlaşmasında önemli katkıları olmuştur.

 • Taç Mahal  adlı eser bu dönemde yapılmıştır ( Şah cihan tarafından eşi Mümtaz Mahale)

 • Bu eser dünya kültür mirası listesindedir.


 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme