Türk İslam Devletleri


Büyük Selçuklu Devleti1)      1038 yılında kuruldu, 1157 yılında yıkıldı.

2)      Devletin Resmi dili Farsçadır. (Türkçenin gelişmesinde engeldir.)

3)      Atabeylik sistemi oluşturulmuştur (Devletin bekası açısından kötü olmuştur ama fetihleri kolaylaştırmıştır)

4)      Ikla sistemi oluşturulmuştur. (Üretimde artış sağlandı, parasız ordu elde edildi.)

 

Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi:


1)      1040 yılında Dandanakan savaşı ile Gaznelilere son verilerek devlet resmen kurulmuş.

2)      1048 yılında Bizanslılar ile Pasinler savaşı yapıldı.

3)      Pasinler savaşının kazanılması ile Anadolunun fethi için önemli bir adım atılmıştır.

 

Alpaslan Dönemi:


1)      Vezir Nizamülk tarafından Nizamiye medereseleri kuruldu.

2)      1071 yılında Malazgirt savaşı ile Anadolunun kapıları Türklere açıldı.

3)      Anadolu Türk beylikleri Malazgirt Savaşından sonra KURULMAYA BAŞLADI.

 

Melikşa Dönemi:


 

1)      Bu dönemde devlet birçok milleti sınırlarına alarak imparatorluk özelliğine sahip oldu

2)      Ömer Hayyam tarafından Güneş yılını esas alan takvim hazırlandı.

Hasan Sabbah önderliğinde ilk terörist grup olan Bâtınilik faaliyeti başlatıldı. ( Bu hareket devletin varlığ

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme