Devlet Şekilleri

DEVLET ŞEKİLLERİ


Bir ülke , aynı anda birden fazla devlet şeklini

bünyesinde barındırabilir;

Üniter Devlet:


Ülke  sınırları içinde her yerde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, ülkenin  tek bir siyasî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu yönetim eklidir.

Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir.

Federal Devlet:


Devletlerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmesinden oluşan ve ortak hukukun olmadığı  her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı yönetim şeklidir. Federal devletlere baktığımızda, içişlerinde serbest, fakat dış işlerin de merkezî  devlete bağlıdırlar.

Örneğin: ABD, Kanada, Meksika, Venezüela, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Nijerya, Hindistan, Pakistan, Irak, Rusya, Almanya, Avusturya, İsviçre

 Otokratik Devlet:


Yasama – yürütme – yargıyetkileri tek organda toplanır. Tek kiinin egemenliine dayanıyorsa Monari, zümrenin

egemenliine dayanıyorsa Oligari adını alır. Günümüzde yoktur.

 

Teokratik Devlet:


Devlet yönetiminde daha çok  din kuralları etkindir. Devlet otoritesi, gücünü ve sorumluluklarını  dinî kaynaklardan alır. Devlet, vatandaşın  dinî inanç ve ibâdetlerine  direkt müdahildir.

Örneğin: 

  1. Endonezya,

  2. Suudi Arabistan,

  3. İran

  4. Afganistan

  5. Moritanya

  6. Pakistan


Kapitalist Devlet:


Kapitalizmi kaynak alır. Kapitalist devletler üretim araçlarının halka ait olması savunurlar. Özelleştirmelerde bunun çin yapılır.

Günümüzdeki sanayi toplumları kapitalist devlet anlayışını savunurlar.

Sosyalist Devlet:


Üretim araçlarında devlete aittir. Üretimi devlet sağlar.

Örneğin:  Çin, Küba, Vietnam, Laos

Lâik Devlet:


Din ve devlet işlerinin birbirinden bağımsız  olduğu yönetim biçimidir. Devletin resmi dini yoktur.

İnanç ve vicdan özgürlüğü vardır.

Ülkemiz laik bir devlettir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme