Türkiye Merkez Bankası

1930'da kurulmuştur. Merkez bankasının ana merkezi Ankara'dadır.

Merkez Bankası statü olarak; Anonim bir şirket yapısı vardır. Özel hukuk tüzel kişisidir.

Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir?

 • Para ve kredi politikalarını belirler.

 • Para ve kredileri kalkınma planı içerisinde yürütür.

 • Paaranın iç piyasa ve dış piyasadaki değerini ve saygınlığını korumaya çalışır.

 • Kur rejimini belirler.

 • Altın ve döviz rezervini belirleyerek kontrol altında tutar.

 • Para basma yetkisine sahiptir. (Darphanede)


Para Politikası Kurulu Nedir?

 • Enflasyon hedeflerinin belirlenmesi. (Hükümetle birlikte)

 • Fiyat istikrarını sağlamak.

 • Fiyat istikrarını sağlamak için stratejiler geliştirmek.

 • Türk lirasının içeride ve dışarıda değerini korumak için zamanında gerekli önlemleri almak

 • Yabancı para ve altının iç piyasadaki hareketliliğini denetlemek üzere Merkez Bankası Bünyesinde oluşturulan kuruldur.


Merkez Bankası Hangi Durumda Para Basabilir?

 • Hazinedeki altın ve dövizde artış olduğunda denge oluşturmak amacıyla para basabilir.

 • Senetlerin piyasada dolaşmaya başlamasıyla para basabilir (Senetler eğer ki piyasada dolaşıyorsa senetleri karşılayacak para yok demektir)

 • Gelir gider arasındaki dengesizlik iç borçların ödenmesinde dahi sıkıntı çıkarmaya başladıysa merkez bankası para basabilir. (Paranın değeri düşer )


Darphaneler Nereye Bağlıdır?

Hazine Müsteşarlığına

Merkez Bankasının Olmadığı İllerde  Merkez Bankasının Görevini Hangi Banka Yapar?,

Ziraat Bankası Yapar.

Başkanı Kimdir?

2011 de göreve başlayan Erdem Başçı 21. Başkanıdır.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme