Temel Hukuk Kavramları 1

Ayni Hak: Eşya üzerinde kesin ve kesin mutlak bir egemenlik hakkı veren ve bu yetkinin herkese karşı sürdürülebilen hukuki hak.

Beyyine: Herhangi bir hukuki ilişkinin doğruluğunu yada bir olayın doğruluğunu ispatlamak ortaya çıkarmak için kullanılan, başvurulan her türlü malzeme , araç...

Ceza: Kanun gereği suç işleyen bir kişiye verilmesi öngörülen olumsuz yaptırımlardır.

Cürüm: Toplumsal düzeni derinde sarsan suçlardır.

Davacı: Dava açmak üzere mahkemeye başvuran tarafa denir.

Davalı: Davacı tarafından mahkemeye başvurularak  kendisine karşı dava açan kişi.

Def'i: Davalı olan kişi ya da tarafın var olan  borcunu özel sebeplerden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına olanak tanıyan haktır.

Depolitizasyon: Kısacası halkın siyasetten soğutularak  siyasi katılımlardan uzaklaştırılmasıdır.

Edim: Borçlu olan kişi ya da tarafın(Burda borçlu bir dernek, kurumda olabilir.) yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusu

 Fesih: Tüzel bir kişiliğin alınan bir kararla sona erdirilmesidir.

Gaip: Yok olan kişi diğer bir ifade ile kaybolma

İfa: Borçları ediminin hukuken yerine getirilmesidir.

İnfisah: Dağılma anlamına gelir. Herhangi bir tüzel kişiliğin herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın kendiliğinden sona ermesi durumudur.

İntifa Hakkı: Mülkiyeti başkasına ait olan malları kullanma ve bullardan yararlanma hakkına denir.

 İrtifak Hakkı: Gayrimenkul sahibinin var olan  gayrimenkulü kullanmasına onay vermesi ve mülkiyet hakkını sınırlandırmasıdır.

Temel Hukuk Kavramları DEVAMI TIKLA

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme