Temel Hukuk Kavramları 2

Kabahat: Toplumsal düzene az zarar veren hafif suçlar.

Kast: Hukukun izin vermediği halde bilerek ve isteyerek bir suçu işlemek.

Kısıtlılık: Medeni haklarını kullanma yetkisinin mahkemelerce kaldırılmış olması durumudur.

Meşru Müdafaa: Bir kişinin kendisine doğacak tehdit ve tehlike karşısında sadece kendini korumak amacıyla  istemeden  işlediği suçlardır.

Mevzuat: Yasalar, yönetmelikler , tüzükler ve diğer hukuk kurallarının tümene mevzuat denir.

Ölüm Karinesi:Kaybolan, cesedi bulunamayan üzerinden belli zaman geçmiş ve artık öldüğüne kesin gözüyle bakılan kimseler için uygulanır.

Tacir: Ticari bir iş yerini kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir.

Temerrüt:  Borçlunun borcunu ödememekte direnmesi ve ay nı şekilde alacaklınında  alacağını almakta direnmesidir.

Uyrukluk: Kişileri herhangi bir devlete bağlayan hukuki bağdır.

Müeyyide: Yaptırım anlamına gelmektedir. Kurallara uymaması sonucunda karşılaşılacak tepkidir.

Zilyetlik: Bir mal ya da eşya üzerinde  bilinçli şekilde sürdürülen hakimiyete denir.

Temel Hukuk Kavramları 1 TIKLAAAAAAAAAAAAAA


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme