Hükümet Sistemleri

a. Meclis Hükümeti Sistemi:  • Bu sistemde bakanlar tek tek TBMM tarafından seçilmesiyle oluşturulan bir modeldir. Diğer bir ifadeyle bakanlar kuruluna seçilecek tüm bakanlar toplu bir şekilde oylanmaz. Her bir bakanlık için meclis toplanır ve oy kullanır. Bu işlem sırasıyla gerçekleştirilir tüm bakanlıklar seçilene kadar. Bu sistem 1. Tbmm'de uygulanmıştı.


b. Kabine Sistemi:
  • Cumhurbaşkanı milletvekilleri arasından bir kişiyi  ( Genel seçimlerde iktidar görevini almış partiden) başbakan olarak atar. Daha sonra başbakan olan kişi tarafından kabine oluşturulur. Ve en sonunda güven oyuna sunularak göreve başlayan hükümet modelidir.


c. Parlementer Sistem:   • Kuvvet ayrılığının olduğu sisteme denir. Yani yasama , yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlarda toplanılmıştır.d. Başkanlık Sistemi:  • Bu sistemde devlet başkanı doğduran halk tarafından seçilir. Yasama, yürütme ve yargı arasında parlementer sisteme göre daha katı bir ayrılık vardır. Başbakan, cumhurbaşkanı,bakanlar kurulu diye  siyasi kavramlar yoktur. Bugün ABD'nin uyguladığı sistem Başkanlık Sistemidir.


e. Yarı Başkanlık Sistemi:


Bu sistemde yürütme iki başlıdır. Cumhurbaşkanı halk tarafndan seçilir. Siyasi yürütme yetkisi ve siyasi sorumlıluk cumhurbaşkanının elindedir.

Önemli Not: Türkiye'de cumhurbaşkanını halkın seçmesi yarı başkanlık sistemine benzese de aradaki fark ;  • Bizde siyasi yürütme bakanlar kuruluna aittir. Yani parlementer sistem hakimdir.0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme