Temel Hukuk Kavramları 1

Ayni Hak: Eşya üzerinde kesin ve kesin mutlak bir egemenlik hakkı veren ve bu yetkinin herkese karşı sürdürülebilen hukuki hak.

Beyyine: Herhangi bir hukuki ilişkinin doğruluğunu yada bir olayın doğruluğunu ispatlamak ortaya çıkarmak için kullanılan, başvurulan her türlü malzeme , araç...

Ceza: Kanun gereği suç işleyen bir kişiye verilmesi öngörülen olumsuz yaptırımlardır.

Cürüm: Toplumsal düzeni derinde sarsan suçlardır.

Davacı: Dava açmak üzere mahkemeye başvuran tarafa denir.

Davalı: Davacı tarafından mahkemeye başvurularak  kendisine karşı dava açan kişi.

Def'i: Davalı olan kişi ya da tarafın var olan  borcunu özel sebeplerden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına olanak tanıyan haktır.

Depolitizasyon: Kısacası halkın siyasetten soğutularak  siyasi katılımlardan uzaklaştırılmasıdır.

Edim: Borçlu olan kişi ya da tarafın(Burda borçlu bir dernek, kurumda olabilir.) yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusu

 Fesih: Tüzel bir kişiliğin alınan bir kararla sona erdirilmesidir.

Gaip: Yok olan kişi diğer bir ifade ile kaybolma

İfa: Borçları ediminin hukuken yerine getirilmesidir.

İnfisah: Dağılma anlamına gelir. Herhangi bir tüzel kişiliğin herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın kendiliğinden sona ermesi durumudur.

İntifa Hakkı: Mülkiyeti başkasına ait olan malları kullanma ve bullardan yararlanma hakkına denir.

 İrtifak Hakkı: Gayrimenkul sahibinin var olan  gayrimenkulü kullanmasına onay vermesi ve mülkiyet hakkını sınırlandırmasıdır.

Temel Hukuk Kavramları DEVAMI TIKLA

UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Temel Hukuk Kavramları 1"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top