İletişim Formu

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

Şiirde Gerçeklik ve Anlam


 
 • Şiirdeki gerçeklik, genellikle somut bir anlayışla sınırlı değildir.

 • Bu Gerçeklik,kişinin   yalnızca yaşadıklarıyla değil; sezgileri,tasarıları , öngörüleri ve izlenimleriyle de alakalıdır.

 • Şair,şiirinin her okuyan tarafından  farklı farklı algılanmasını amaçlar. Her okuyan şiirden farklı farklı manalar kurar. Şair bu nedenledir ki kelimelere yeni yeni anlamlar yükleyerek şiir yazar

 • Şiirde varlığını hisseden okuyucu şiire yönelimi daha ayrı olur.


Modern şiirin özellikleri: • Daha çok toplumdan ziyade bireysel duyguların,sevgilerin, yalnızlıkların  ön plana çıkarıldığı bir şiir geleneğidir.

 • Şiirlerde  genellikle serbest nazım biçemi  kullanılmıştır.

 • Çağrışım yönünden sembollerle yüklü  zengin ifadeler vardır.

 • Genellikle somuttan çok soyuta, ruha  hitap eden şiirlerdir.

 • Şiirler,ölçü ve kafiye arayışı yoktur


 Şiirde Yorum • Okuyucun şiiri kendi geçmişine, birikimlerine,dünya algısına,özelliklerine,kültürüne,zevkine göre anlamlandırması ve yeni manalar çıkarılmasına yorum denir


  Güzel bir yorum için:
 • Öncelikle şiirin biçimsel özelliklerini,  şairin dil ve üslubunu, şiirin temasını belirlemek gerekir.

 • Şiirin hangi şartlarda  yazıldığı, dönemin genel özellikleri bilmek gerekir.

 • Şairin edebi kişiliğine ( zihniyetine) bakmalıyız.

 • Şairin hangi akımda, grupta olduğunu , Şiirin bağlı olduğu akımın  özelliklerini iyi bilmemiz gerekir.

 • Şiirin içinde tek bir mana aramak yerine şiirin birden çok anlam taşıdığını dizelerde farklı manalar olduğunu bilmemiz gerekir.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.