Şiirde Gerçeklik ve Anlam

Şiirde Gerçeklik ve Anlam


 
 • Şiirdeki gerçeklik, genellikle somut bir anlayışla sınırlı değildir.

 • Bu Gerçeklik,kişinin   yalnızca yaşadıklarıyla değil; sezgileri,tasarıları , öngörüleri ve izlenimleriyle de alakalıdır.

 • Şair,şiirinin her okuyan tarafından  farklı farklı algılanmasını amaçlar. Her okuyan şiirden farklı farklı manalar kurar. Şair bu nedenledir ki kelimelere yeni yeni anlamlar yükleyerek şiir yazar

 • Şiirde varlığını hisseden okuyucu şiire yönelimi daha ayrı olur.


Modern şiirin özellikleri: • Daha çok toplumdan ziyade bireysel duyguların,sevgilerin, yalnızlıkların  ön plana çıkarıldığı bir şiir geleneğidir.

 • Şiirlerde  genellikle serbest nazım biçemi  kullanılmıştır.

 • Çağrışım yönünden sembollerle yüklü  zengin ifadeler vardır.

 • Genellikle somuttan çok soyuta, ruha  hitap eden şiirlerdir.

 • Şiirler,ölçü ve kafiye arayışı yoktur


 Şiirde Yorum • Okuyucun şiiri kendi geçmişine, birikimlerine,dünya algısına,özelliklerine,kültürüne,zevkine göre anlamlandırması ve yeni manalar çıkarılmasına yorum denir


  Güzel bir yorum için:
 • Öncelikle şiirin biçimsel özelliklerini,  şairin dil ve üslubunu, şiirin temasını belirlemek gerekir.

 • Şiirin hangi şartlarda  yazıldığı, dönemin genel özellikleri bilmek gerekir.

 • Şairin edebi kişiliğine ( zihniyetine) bakmalıyız.

 • Şairin hangi akımda, grupta olduğunu , Şiirin bağlı olduğu akımın  özelliklerini iyi bilmemiz gerekir.

 • Şiirin içinde tek bir mana aramak yerine şiirin birden çok anlam taşıdığını dizelerde farklı manalar olduğunu bilmemiz gerekir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme