İkinci Yeni ve Hisar Toplulukları

İKİNCİ YENİ EDEBİYAT TOPLULUĞU


 

 • Garip akımın sıradan, renksiz, üç beş dizelik, fıkramsı şiirlerine tepki olarak doğdu.

 •   Şiirde önemli olan şey sözcüklerin anlamı değil, söylenişin özelliğidir.

 •   Sözcüklerin sözlük anlamı değil, şairlerin onlara kazandıracağı hayal ve buluşlar önemlidir.

 • Şiirde öyküleyici anlatıma yer verilmemeli; şiir öteki türlerden hem biçim hem de içerik yönünden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.

 •  dürüstlük, Ahlak, olgunluk,etik,erdem, gerçek ve toplum” gibi konuların anlatımı için şiir araç olamaz.

 • Şiir dili konuşma dilinden ayrı olmalı; şiirin kendine özgü bir dili olmalı. • Kısaca;

 •  A. edebi sanatlara özgürlük, 

 • B. imgeye kapıları sonuna kadar açmak, 

 • C. aydınlara seslenmek, 

 • D. konuyu ve olayı şiirden atmak..


Sanatçıları


 •  Cemal Süreyya

 •  Edip Cansever

 •  Sezai Karakoç

 •  Ece Ayhan

 •  Turgut Uyar

 •  İlhan Berk

 •  Ülkü Tamer


HİSARCILAR •  1950’den sonra Şair ve Yazar Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı Hisar dergisinin etrafında toplandılar.

 • Garipçilere tepki gösterdiler.

 • Milli ve manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışını savundular.

 • Ölçü ve uyak gibi biçim öğelerini önemsediler.

 • Aşk, doğa ve yurt sevgisi gibi temaları işlediler.


Şairler:


 • Mehmet Çınarlı

 •  İlhan Geçer

 •  Munis Faik Ozansoy

 •  Mustafa Necati Karaer

 •  Yavuz Bülent Bakiler


 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme