Trablusgarp Savaşı 


Trablusgarp Savaşının Nedenleri:


1)      Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya Devletinin Pazar ihtiyacı ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla saldırdı.

2)      Ham madde bakımından İtalyanın isteklerini karşılayacak düzeyde olması

3)      Coğrafi olarak Trablusgarbın İtalyaya yakın olması.

4)      Ne denizde ne de karadan Osmanlı imp trablusgarba destek olamadı.

5)      Enver Paşa. Mustafa Kemal gibi  subaylar gönüllü olarak trablusgarba giderek orda halkı örgütlediler.

6)      Balkan savaşlarının başlaması ile italyanlar ile savaşı göze alamayan Osmanlı Uşi Anlaşmasını imzaladı.

Uşi Antlaşması:


1)      Bingazi ve Trablusgarp italyan devletine bırakıldı.

2)      Oniki ada ve rodos bir süreliğine İtalyan devletine bırakıldı.

3)      Kuzey Afrikadaki olan son toprak parçasıda maalesef elden çıktı.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme