İlk Türk Beylikleri 


İlk Türk beylikleri şunlardır.

a)      Saltuklular

b)      Danışmentler

c)       Artukoğulları

d)      Mengücekliler

e)      Çaka Beyliği

Saltuklular:


1)      Anadoluda kurulmuş olan ilk ürk beyliğidir.

2)      Bu beylik Erzurum, Kars,Bayburt ve çevresine hakim olmuştur.

Danışmenliler:


1)      Sivas, Amasya, Tokat ve Kayseri çevresine hakim olmuştur.

2)      İlk kurulan beyliklerden en güçlü olanıdır.

3)      Anadoluda inşa edilen İlk Türk islam medresesi olan Yağıbasan Medresesini  yamışlardır.

Artukoğulları:


1)      Mardin,Hasankef ve Diyarbakır çevresinde kurulmuş anadolu beyliğidir.

2)      Meşhur Malabadi köprüsü artukoğulları tarafından yapılmıştır.

Mengücekliler:


1)      Erzurum,Divriği ve Kemah çevresinde hakimiyet kurmuşlardır.

2)      Meşhur Divriği Külliyesi bu dönemde  yapılmıştır.

Çaka Beyliği:


1)      İzmir ve çevresinde hakim olan denizci bir beyliktir.

2)      Türk deniz kuvvetlerinin  temelini bu dönemde kullanılmıştır.

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme