Ahmet Hikmet MüftüoğluAhmet Hikmet Mütüoğlu:


1870’te İstanbul’da doğdu.1927 de yine İstanbulda vefaat etti.

Hikayeci mora müftüsü Abdülhalim Efendinin torunudur.Dışişlerinde,konsolosluklarda çalıştıLisede edebiyat öğretmenliği ve batı edebiyat profösörlüğü yaptı.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazı hayatına İktidam gazetesinde başladı.

Daha sonra serveti funun  dergisinde yazılar yazdı.

Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı.

Bu dönemlere kadar hikayeci kişiliği tam oturmasada esas hikayeci kişiliği 1911 yılında Türk Yurdu  dergisinde yayınladığı milli ve yerli konuları  işleyen hikayelerinde görülür..

Dil ve anlatımolarak şimdi bize ağır gibi görünsede dönemin diğer yazarlarına göre oldukça sade olduğunu söyleyebiliriz.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Türkçülük idealini benimsemiş, bu ideali inanç ekseninde dillendirmiştir.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu  Türkçülüğün önemli yazarlarındandır.

Haristan Ve Gülistan eserinde Ahmet Hikmet Müftüpğlu bir çok didaktik konuya değinen hikayeler yazmıştır.

 

Başlıca Eserleri:


Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme