Evliya Çelebi

Esas adı Hafız Mehmet Zılli’dir.

Kesin olmasa da 1611 de İstanbul’da doğdu, 1682 de ise nerede vefat ettiğ hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Şiir yazar, musiki, hattatlık gibi sanatlarla ilgilenen çok yönlü bir yazardı. Eserinden hareketle Macarca, Rumca, Latinceyi iyi bildiği varsayılır. Gezmek, dolaşmak, gezdiği yerleri anlatmak, kaleme almak onun en sevdiği işti.

Başlıca gezip gördüğü ülkele……………


İzmit, Trabzon, Girit, Bakü, Tebriz, İran, Bağdat, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna, Dalmaçya, Almanya, Macaristan, Hollanda, Polonya, Moldova, Mısır Sudan Vb.

Edebiyatımızda gezi yazısı yazan ilk yazarımızdır. Yazılarında ince mizah unsurlarını şakaları ile süslemiştir.

Gezi yazılarında yörenin tarihi eserleri,doğal alanları,gölleri, vadileri,gelenek, görenekleri, nlatmıştır. Abartmalara sıkça başvurmuştur.

Örneğin Erzurum’un ne kadar soğuk olduğunu anlatırken

Bir kedi bir damdan diğer dama atlarken havada donuyordu gibi abartılara başvurmuştur.

17. Yy. Osmanlısını kültürel, tarihi ,coğrafi özellikleri ile ortaya koyan edebiyatımızın en önemli eserlerindendir.

Eserler:  5 Ciltten oluşmaktadır.Zuhuri Danışmanise eseri sadeleştirerek 15 ciltlik olarak hazırlamıştır.0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme