Nedim

Hayatı • Esas adı Ahmet olan Divan şairimiz Nedim Mahlası kullanarak şiirler yazmıştır. 1681 de İstanbul’da doğan divan şairi nedim yine 1730 da İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

 • Merzifonlu Mehmet Efendinin oğludur.

 • İyi bir eğitim aldıktan sonra müderris oldu.

 • 1730 da Patrona Halil İsyanında vefat etti.

 • Divan şiirinde genel geçer temalar dini motif üzerinde şekillenirken Nedim klasik temaların dışına çıkarak zevk, eğlence, neşe üründe konular işleyerek Türk şiirine farklı bir pencere açmıştır.

 • Divan şirinde konunu dışında şekil olarak değişiklikler yaptı. Lale Devrinin O zevk sefa eğlence döneminin etkisi altında kalmıştır.

 • İstanbul Türkçesini çok iyi kullanmıştır. Günlük dille yazdığı şiirleri yaklaştırmaya çalıştı. Halka indi.

 • Halk edebiyatında yer alan benzetmelere, deyimlere, atasözlerine sık sık yer verdi.

 • Lale devri İstanbul’un zevk, eğlence dönemini en iyi yansıtan şiirlerinden biridir.

 • İstanbul’daki eğlence yerlerinin mesire yerlerini şiirlerinde işlemiştir.

 • Şarkı ve Gazel türünde saf örnekler verdi.

 • Dili sade ve herkesin anlayacağı saflıktaydı.

 • Türk edebiyatın en önemli şairlerindendir.


Başlıca Eserleri:


Divan, Nedim Divanı(Ahmet Gölpınarlı tarafından hazırlanmıştır.)
TAHAMMÜL MÜLKÜNÜ YIKTIN


Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

Ne ma´na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
Ki ya´ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

Şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul´elendirmiş
Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme