İletişim Formu

Nedim

Hayatı • Esas adı Ahmet olan Divan şairimiz Nedim Mahlası kullanarak şiirler yazmıştır. 1681 de İstanbul’da doğan divan şairi nedim yine 1730 da İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

 • Merzifonlu Mehmet Efendinin oğludur.

 • İyi bir eğitim aldıktan sonra müderris oldu.

 • 1730 da Patrona Halil İsyanında vefat etti.

 • Divan şiirinde genel geçer temalar dini motif üzerinde şekillenirken Nedim klasik temaların dışına çıkarak zevk, eğlence, neşe üründe konular işleyerek Türk şiirine farklı bir pencere açmıştır.

 • Divan şirinde konunu dışında şekil olarak değişiklikler yaptı. Lale Devrinin O zevk sefa eğlence döneminin etkisi altında kalmıştır.

 • İstanbul Türkçesini çok iyi kullanmıştır. Günlük dille yazdığı şiirleri yaklaştırmaya çalıştı. Halka indi.

 • Halk edebiyatında yer alan benzetmelere, deyimlere, atasözlerine sık sık yer verdi.

 • Lale devri İstanbul’un zevk, eğlence dönemini en iyi yansıtan şiirlerinden biridir.

 • İstanbul’daki eğlence yerlerinin mesire yerlerini şiirlerinde işlemiştir.

 • Şarkı ve Gazel türünde saf örnekler verdi.

 • Dili sade ve herkesin anlayacağı saflıktaydı.

 • Türk edebiyatın en önemli şairlerindendir.


Başlıca Eserleri:


Divan, Nedim Divanı(Ahmet Gölpınarlı tarafından hazırlanmıştır.)
TAHAMMÜL MÜLKÜNÜ YIKTIN


Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

Ne ma´na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
Ki ya´ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

Şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul´elendirmiş
Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir

 

 

 

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.