Zamirler(Adıl)

 

 

 Sevgili arkadaşlar; aşağıda pembe renkle yazılmış isimlerin cümledeki karşılıklarına dikkat edelim.

Kitabı Ali’ye verir misiniz?

Bunu Ona verir misiniz?

Kitap ve Ali kelimelerini kullanmadan da derdimizi anlatabildiniz mi?
Hülya ile Leyla kitap okuyor.

Onlar kitap okuyor.

Hangi soruyu çözemedin?

Hangisini çözemedin?

İkinci cümlede soru kelimesini kullanmadık ama çözülemeyen bir sorunun olduğu belli.

Bazı insanlar vefalıdır.

Bazıları ise vefasız.

Bizim arabamız sizin arabanızdan daha hızlı.
Şimdi araba kelimesini kullanmayalım ama cümle yine aynı anlama gelsin.
Bizimki sizinkinden daha hızlı.

Gördüğümüz gibi, bazen isimlerin yerine onları ifade eden başka kelimeler ve ekler kullanıyoruz. İşte bu kelime ve eklere zamir denir.

Zamirlerin Özellikleri:


1.İsmin yerini tuttukları için ismin özelliklerini gösterebilirler. Hal eklerini alabilirler;

Ben i
Ban a
Ben de
Ben den
2. Çoğul eklerini alabilirler;
Bunlar
Şunlar
Onlar
Bizler
Sizler
3. İsim tamlamasının öğesi olabilirler;

Tamlayan /Tamlanan
Onun sözleri
İnsanların bazıları

Dolaysıyla tamlama eklerini de alabilirler.
Zamirler iki grupta ele alınır;

1. KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER:


Şahıs zamirleri
İşaret zamirleri
Belgisiz zamirler
Soru zamirleri

a) Şahıs Zamirleri:


İnsan isimlerinin yerine kullanılırlar:TekilÇoğul
1BenBiz
2SenSiz
3OOnlar

Çiçeği annene verecek misin?
Çiçeği Ona verecek misin?

Kürşat ile Hakan kitap okuyor.
Onlar kitap okuyor.

Biz, şanlı bir milletin torunlarıyız.
Ben, sana dememiş miydim?

İsmin –e hâli sen ve ben zamirlerine geldiğinde kelimenin kökünü değiştirir.

Sen sana
Ben bana
Unutmayın ki; kendi dönüşlülük zamiri de şahıs zamiri olarak kullanılabilir.
Kendim
Kendin
Kendi
Kendimiz
Kendiniz
Kendileri

b) İşaret Zamiri:


İşaret ettiği isimleri belirtmeden sadece işaret eden kelimelerdir.
Başlıca işaret zamirleri şunlardır:
Bu Bunlar
Şu Şunlar
O Onlar
Şu tam bizim aradığımız gibi.

Şunu biraz tutar mısınız?

Şunlar kaç para?

Burası oldukça soğukmuş.

Bir daha oraya gitmeyeceğim.

Şunları nereye bırakayım.

Bu kitap kimin?

Bu kalemi yeni aldım.
Bunu yeni aldım.
c) Belgisiz Zamirler
Yerine geçtikleri varlığı tam olarak belirtmeyen zamirlerdir.

Bazıları dersi iyi dinlemiyor.
Biri dolabımı karıştırmış.
Elimizdekilerin birazını satacağım.

ÖRNEKLER
Başkası olma kendin ol.
Hepsi bu kadar mı?
Bunu kimse bilmemeli.
Herkes nereye koşuyor böyle.
İnsanların çoğu kendini düşünüyor.
DİKKAT
şey” kelimesi de belgisiz zamirdir.

Size bir şey söylemek isterim.

Bu tip şeylerden hoşlanmam.

d) Soru Zamiri


Cevabı bir isim ya da zamir olan soru kelimeleri soru zamiridir.

İstanbul’u kim fethetti?
Cevap: Fatih fethetti.
O fethetti.

Zamirler İki Grupta Ele alınır:

2. Ek Halindeki Zamirler;


İyelik Zamirleri
İlgi Zamiri

a) İyelik Zamirleri:


İsimlere eklenerek, o isimlerin kime ait olduğunu belirten eklerdir.
Ev-im Benim
Ev-in Senin
Ev-i OnunTekilÇoğul
1. Kişi-()m-()mız
2. Kişi-()n-()nız
3. Kişi-()ı-ları

 
•DİKKAT


•Türkçe’de “-im” ekinin dört görevi vardır. Bunlar bir birine karıştırılmamalıdır.

•Benim canım babam. (iyelik eki)

“baba” nın kime ait olduğunu belirtiyor.
•Ben iyi bir babayım. (Ek fiilin geniş zamanı)

“baba” nın kim olduğunu belirtiyor.
•Ben babamı seviyorum. (Kişi eki)

İşi yapanın kim olduğunu belirtiyor.

 
•Fiilden isim yapan ek olarak kullanılır.

seçim

geçim

ölüm

b) İlgi Zamiri
•Belirtili isim tamlamalarında tamlanan isim kaldırılır ve tamlayan isme ya da zamire “-ki” eki getirilir. Bu durumda “-ki” eki ikinci ismin (tamlananın) yerini tutar, onunla ilgi kurar.


ÖRNEK

Tamlayan     Tamlanan
•Onun          sözleri

•İnsanların  bazıları

Bizim arabamız sizin arabanızdan daha hızlı.

Şimdi araba kelimesini kullanmayalım ama cümle yine aynı anlama gelsin.

Bizimki sizinkinden daha hızlı.

 DİKKAT
•İşaret sıfatının işaret ettiği isim düşerse “ki” ilgi zamiri olur.

•Beşikteki çocuk ağlıyor.

•Beşikteki ağlıyor.

•Kitaptaki soruları çözdün mü?

•Kitaptakileri çözdün mü?

 Zamirler slayt 1 indiRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


 Zamirler slayt 2 indiRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


 Zamirler slayt 3  indiRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme