Metinler Arası Okuma

 

Ana dil becerileri, büyük ölçüde metinler aracılığıyla öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Bilindiği üzere çocuklara kazandırmayı öngördüğümüz davranışlar eğitim programları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Metinler arası okuma, ana dil becerilerinin kazandırılmasında içeriğin düzenlenmesi ile yakından ilişkilidir. Programlar, içerik düzenlemesini “dil beceri merkezli yaklaşım, konu merkezli yaklaşım, belirli alan merkezli yaklaşım ve sarmal bir yaklaşım” gibi farklı anlayışlarla öngörmüş olabilir.

Sarmal bir yaklaşımla, aynı konu veya ana düşünceyi işleyen metinler veya benzer türleri art arda okutmak öğrencilere karşılaştırma yapma imkânı verir, ayrıca konuların tekrarlanması bilgilerin pekiştirilmesine katkıda bulunur.

Bir hikâyenin ardından başka bir hikâyenin ve/ya bir roman parçasının okutulması, metinler arasında ilişki kurulmasına; tür, biçim ve konu bakımından benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmesine; olay, yer, zaman ve şahısların karşılaştırılmasına; anlatımdaki farklılığın tespit edilmesine imkân sağlar

Böyle bir yaklaşım, bir bakıma aynı tema, teknik, üslup ve tür özelliklerine sahip metinlerin art arda gelmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumun öğrencilerde bıkkınlık, doygunluk hissine yol açacağı ileri sürülebilir. Ancak durum, öğretimde toplulaştırma ilkesi çerçevesinde düşünülürse, kazanılacakların sakıncalarından daha baskın olduğu söylenebilir. Öğretmenler okutacakları metinleri bu yaklaşıma uygun olarak önceden tespit etmeli, ders kitabı yazarları da bu tür metinlerin art arda gelmesine dikkat etmelidir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme