Fiiller Çalışma Kağıdı

1. Çizelgedeki çekimli fiilleri örneklerdeki gibi çözümleyiniz.ÇEKİMLİ FİİL


MASTAR


FİİL TABANI


ZAMANI


ZAMAN EKİ


ŞAHIS EKİ


ŞAHSI

okudukokumakokudi’li geçmiş-du-k1. çoğul
gidiyoruz
söyleyecek
görmüşüm
yanacaksın
çalışıyorlar
uzattım
üzülmüşler
atlayacağız
uçtu
geziyoruz
buluruz
kalktık
dikmişiz
kalacakmışız
bulacaklar
tanıştınız
düşünüyoruz
öreceğim
gösterecekler
hoşlanırız
yazarım
çalıştın
istemiş
öğrenmişsin
yıkacağız
severim
gezecekler
uyursun
aramışlar
yiyelim
çizsin
baktın
okusam
geliyorsunuz
çalışmalı2. Aşağıdaki fiillerin kipini uygun boşluklara örnekteki gibi işaretleyiniz.
FİİL


HABER KİPLERİ


DİLEK KİPLERİ


Miş’li geçmiş zaman


Di’li geçmiş zaman


Şimdiki zaman


Gelecek zaman


Geniş zaman


Dilek şart kipi


Gereklilik


İstek


Emir

görüyor
X

gelmeli
X

yatacak
alacak
geçmiş
bildi
kaçıyor
alır
kalırsa
sönmüş
durmalı
bileyim
yazacak
tutsunlar
bakayım
susuyor
oynamış
kızdılar
durmalı
tutuyor3. Aşağıdaki fiillerin olumsuz soru şekillerini karşılarına yazınız.Fiiller                                   fiillerin olumsuz soru şekli

geldi                                     gelmedi mi?

gezdik                                  …………………………………..

baktı                                     …………………………………..

gördü                                   …………………………………..

bildim                                   …………………………………..

buldular                              …………………………………..

yaptınız                                               …………………………………..

kaldın                                   …………………………………..4. Aşağıdaki cümleleri uygun fiillerle tamamlayınız.

Günde en az sekiz saat …………………………………..

Dün, sizi iki saat durakta …………………………………..

Öğretmen, yarın sınav …………………………………..

Dün kırlara …………………………………..

Postacı, beklediğim mektubu …………………………………..

Onlara gitmelerini …………………………………..

Bizi dün telefonla …………………………………..5. aşağıdaki fiillerin başına uygun şahıs zamirlerini getiriniz.

………………………………….. yazıyorum.

………………………………….. kaçırdık.

………………………………….. çalışmalıyız.

………………………………….. söylediniz.

………………………………….. koşacaklar.

………………………………….. arayacaksın.6. Aşağıdaki fiillerin kiplerini belirleyiniz.EYLEMLER


GEREKLİLİK KİPİ


ŞART KİPİ


İSTEK KİPİ


EMİR KİPİ

söylemelisin
X

yazsın
anlatsak
dinleyeyim
dök
bilseniz
okumalıyım
bırakasınız
buluşsalar
alalım
kalkmalı
getirin8. Aşağıdaki fiillerin kiplerini yanına yazınız.
EYLEMLER


KİPİ

duymalısınızgereklilik kipi
susun
tanısalar
bekleyelim
tutmalısın
şaşırsan
sorasınız
al
kazanmalıyım
uyusa
gelsinler
gidelim

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme