Plân Yapmanın Yararları

Plân Yapmanın Yararları

Eğitimde amaç, çocukta bilgi, beceri, alışkanlık ve değer-takdir duygusu (apprication) yönünde olumlu davranışlar geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için plân yapmak kaçınılmazdır. Plânsız olarak bu amaçlara ulaşmak mümkün değildir.

Başarının, öğrenme sürecinin her aşamasında etkin bir hazırlık ve uygulanabilir bir plânlamaya bağlı olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

  Plânlı çalışmanın yararları:

1. Öğretimin plânlanması, öğretmenin, eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi artırır.

2. Konuların ne zaman, ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca programların süresi içinde tamamlanmasını sağlar.

3. Plânlı çalışma öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır.

4. Amaçları gerçekleştirecek en uygun metot, teknik araç ve gereçlerin seçilmesini; derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.

5. Plânlama öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar.

6. Plânlı çalışma, eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.

7.  Plânlı çalışma, öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.

8. Plânlı çalışma, eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.

Yrd.Doç.Dr. Mehrali Calp

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme