İyelik Ekleri

 

Adların ve ad soylu kelimelerin sonlarına gelerek onların ait oldukları kişileri yani sahiplerini belirten çekim eklerdir. Bu ekleri tamlayansız kullandığımızda bu eklere iyelik zamirleri de denir.

İyelik ekleri şunlardır:


Tekil Kişiler:   Ben (-ım, -im, -um,-üm)  kalem-im
Sen (-ın, -in, -un, -ün)     kalem-in
O  (-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü) kalem-i,

 

 

Çoğul Kişiler: Biz (-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz) kalem-imiz
Siz (-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz)     Kalem-iniz
Onlar (-ları, -leri)            Kalem-leri

örnekler:


defterim,defterin,defteri,defterimiz,defteriniz,defterleri

masam,masan,masası,masamız,masanız,masaları

 

Not: İyelik ekleri isim tamlamasında tamlanana gelir:


Adamın sakal--ı
duvarın nem----i
kalemin uc--u

Not:İyelik ekleri bazen işaret zamirleri sonra gelerek cümlede belirtme görevlerinde bulunur:


şurası, burası, ötesi,

Not:  İyelik ekleri sıfatlardan sonra gelerek zamir yapar:


doğru ---s----u, böyle---s----i, başka---s---ı...

 

Not:İyelik eklerinden sonra hâl ekleri gelebilir:


Abi-m-e soracağım.
sevgili-s-i-n-i arıyormuş.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme