İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

Türkleri İslamiyeti seçtikten sonra dini , sosyal , ekonomik vb. alanlarda birtakım değişiklikler yaşamışlardır . Orta Asya kurulan devletlerle aralarında bazı farklılıklar oluşmuştur . Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz :

- Orta Asya ' da kurulan Türk devletleri göçebe yaşamı benimsemişken İlk Türk İslam Devletleri yerleşik hayatı benimsemiştir . Bu durumun sebebi olarak İlk Türk İslam Devletleri ' nin batıya doğru yönelişini gösterebiliriz .

- İlk Türk İslam Devletleri ' nin yerleşik hayata geçmesi mimari ve sanat alanında da farklılıkların oluşmasını berabere getirmiştir . Orta Asya ' daki Türk devletlerinde sanat ve mimari eserler taşınabilecek nitelikteki çadır yapımı, dokuma vb. şekilde iken yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte taş vb. malzemelerden yapılmış kalıcı sanat eserleri görülmeye başlamıştır .

- Orta Asya Türk Devletleri ' nde göçebe hayatın etkisi ile hayvancılığa dayanan ekonomiye İlk Türk İslam Devletleri ' nin yerleşik hayata geçmesi tarımı da eklemiştir .


- Türk İslam Devletleri ile Orta Asya ' da kurulan Türk devletleri arasındaki en önemli fark ise din yönünden olmuştur . Önceden doğa güçlerine dayalı inanç sistemi İslamiyet ile birlikte değişmiştir .

Orta Asya Türk Devletleri'nde Göçebe Yaşamın Etkileri
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top