İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

Türkleri İslamiyeti seçtikten sonra dini , sosyal , ekonomik vb. alanlarda birtakım değişiklikler yaşamışlardır . Orta Asya kurulan devletlerle aralarında bazı farklılıklar oluşmuştur . Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz :

- Orta Asya ' da kurulan Türk devletleri göçebe yaşamı benimsemişken İlk Türk İslam Devletleri yerleşik hayatı benimsemiştir . Bu durumun sebebi olarak İlk Türk İslam Devletleri ' nin batıya doğru yönelişini gösterebiliriz .

- İlk Türk İslam Devletleri ' nin yerleşik hayata geçmesi mimari ve sanat alanında da farklılıkların oluşmasını berabere getirmiştir . Orta Asya ' daki Türk devletlerinde sanat ve mimari eserler taşınabilecek nitelikteki çadır yapımı, dokuma vb. şekilde iken yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte taş vb. malzemelerden yapılmış kalıcı sanat eserleri görülmeye başlamıştır .

- Orta Asya Türk Devletleri ' nde göçebe hayatın etkisi ile hayvancılığa dayanan ekonomiye İlk Türk İslam Devletleri ' nin yerleşik hayata geçmesi tarımı da eklemiştir .


- Türk İslam Devletleri ile Orta Asya ' da kurulan Türk devletleri arasındaki en önemli fark ise din yönünden olmuştur . Önceden doğa güçlerine dayalı inanç sistemi İslamiyet ile birlikte değişmiştir .

Orta Asya Türk Devletleri'nde Göçebe Yaşamın Etkileri

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme