orta asyada kurulan türk devletleri ile ilk türk islam devletleri arasındaki farklar nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
orta asyada kurulan türk devletleri ile ilk türk islam devletleri arasındaki farklar nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

İlk Türk İslam devletlerinin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

Türkleri İslamiyeti seçtikten sonra dini , sosyal , ekonomik vb. alanlarda birtakım değişiklikler yaşamışlardır . Orta Asya kurulan devletlerle aralarında bazı farklılıklar oluşmuştur . Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz :

- Orta Asya ' da kurulan Türk devletleri göçebe yaşamı benimsemişken İlk Türk İslam Devletleri yerleşik hayatı benimsemiştir . Bu durumun sebebi olarak İlk Türk İslam Devletleri ' nin batıya doğru yönelişini gösterebiliriz .

- İlk Türk İslam Devletleri ' nin yerleşik hayata geçmesi mimari ve sanat alanında da farklılıkların oluşmasını berabere getirmiştir . Orta Asya ' daki Türk devletlerinde sanat ve mimari eserler taşınabilecek nitelikteki çadır yapımı, dokuma vb. şekilde iken yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte taş vb. malzemelerden yapılmış kalıcı sanat eserleri görülmeye başlamıştır .

- Orta Asya Türk Devletleri ' nde göçebe hayatın etkisi ile hayvancılığa dayanan ekonomiye İlk Türk İslam Devletleri ' nin yerleşik hayata geçmesi tarımı da eklemiştir .


- Türk İslam Devletleri ile Orta Asya ' da kurulan Türk devletleri arasındaki en önemli fark ise din yönünden olmuştur . Önceden doğa güçlerine dayalı inanç sistemi İslamiyet ile birlikte değişmiştir .

Orta Asya Türk Devletleri'nde Göçebe Yaşamın Etkileri