Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersinin Genel Özellikleri

 • Milli değerlerin, evrensel değerlerin edebi eser vasıtası ile nesilden nesile zenginleşerek varlıklarını devam edilmesinin kavratmak
 • Türkçe dilinin zaman içinde zenginleşerek edebiyat dili özelliği kazanmasını kavratmak.
 • Edebiyatın dil ve tarih biliminden yararlanarak dili oluşturan bir sanat olduğunu kavratmak.
 • Türkçenin Türk milletinin maddi, manevi tüm benliğini ifade eden;  dilin bir kimlik olduğunu gösterir .
 • Genelde okumaya olan zevk ve alışkanlığı kazandırır.
 • Geçmiş edebi fikirlerden yararlanarak yeni fikirlere kapı açar.
 • Eserden hareketle eserin yazıldığı dönemin farklı yönleri ile değerlendirilmesini, incelenmesini sağlamak; dönemin zihniyet ve dünya görüşünü ortaya koymak.
 • Genellikle bilgiyi olduğu gibi kabul etmeden ziyade tartışma, anlama ve araştırma kabiliyetini aşılamak. Mevcut bilgiler ile kendi bilgisini keşfetme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
 • Sanatın özü olan estetik anlayışını ruha nakşetmek.
 • Dil ve edebiyat arasındaki yıkılmaz köprüyü geliştirmek ve hayranlık duygusunu oluşturmak.
 • Edebiyatın diğer sosyal ve pozitif bilimlerle bağlantılarının bulmak ve bu bilimlerle edebiyatı ilişkilendirmek.
 • Törelerimizi, adetlerimizi, giyim kuşamımızı, eski yaşantılarımızı, değerlerimizi, tabularımızı, inançlarımızı kısacası kültürümüzü oluşturan tüm değerleri edebi metinler tarafından aktarılması, değerlendirilmesini sağlamak.
 • Tarihten günümüze Türkçenin estetik ve dil anlayışındaki değişimi incelemek.
 • Gençlerin edebi metinleri anlamaları, yorumlamaları, eleştirmelerini sağlamak.
 • Evrensel değerleri aktarmak.
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersinin Genel Özellikleri"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top