Nef’i

Hayatı:


 • Asıl adı Ömer olan şairimiz Nef’i Mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır.
 • 1572’de Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. 1635’te ise İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
 • Eğitim hayatı çok iyi geçti. Dönemin önemli hocalarından der aldı.
 • Padişah 1 Ahmet, 1. Mustafa ve 2. Osman döneminde yazdığı kasidelerle ün kazandı.
 • 4. Murat Döneminin en önemli şairlerinden birisidir.
 • Hiciv tarzının en önemli şairlerindendir. 4. Murat döneminde hiciv yazdırılmaya tövbe edildiği halde yine dayanamayarak Vezir Bayram Paşayı yeren hicvinden dolayı boğdurularak öldürüldü ve denize atıldı.
 • Duygularını ölçüsüz yaşayan Nef’i bunun bedelini hayatı ile ödemiştir. Eleştirilerinde çok aşırı bir dil kullanmış. Kasidelerinde çok ağır bir dil kullandı.
 • Övgü, şarap ikbal gibi temalara şiirlerinde sıkça yer verdi.
 • Hayal gücüne şiirlerinde çok önem verdi. Bu hayal güçlerindeki yoğunluğu şiirlerinin giriş bölümünde görmek mümkündür.
 • Hicivlerinde ağır bir dil kullanan Nef’i zaman zaman açık saçık kelimeler ve kaba söylemlere yer verilmiştir.
 • Divan Şiirinin en büyük kaside şairidir.
 • Siham-ı Kaza en önemli eserinden birisidir.

Başlıca Eserleri:

Divanı, Siham-ı Kaza
Kıt'a
Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
Vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş
Gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
Farz eyle ki el'ân yine âlem yoğ imiş

Siham-ı Kazadan

Gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek
Kande sen kande nigehbani-i alem a köpek
Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
Bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpek
Ne gune kaldi meded devlet-i Al-i Osman
Hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpek
Ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
Olmaya sahibi bir Asaf-ı kerem a köpek
Hidmet-i devlete sair vüzeradan göreler
Bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpek
Bu mahlallerde ki Bagdadı ala şah-ı Acem
Arz-ı rumu ede teshir Abaza hem a köpek
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Nef’i"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top