Gevheri

Hayatı:

  • Esas adı Mehmet olan şair şiirlerinde Gevheri  mahlasını kullanmıştır.Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur.
  • 17.YY sonları ve 18.YY başlarında yaşadığı sanılmaktadır.
  • Kırım Hanı Giray Hanı övdüğü için onun 17.YY sonu ve 18 YY başlarında yaşadığı çıkarımı bulunmaktadır.
  • İyi bir eğitim görmüştür. Orduda ki görevinden dolayı bir çok memleket gezmiştir.
  • Halk şairi kimliği olarak karşımıza çıkar fakat divan şiirinden etkilenmiştir.
  • Hece ölçüsü ile yazdığı koşmalar asıl ününe kavuşturmuştur.
  • Devrin sosyal bozukluklarını anlatmak amacıyla devrin ileri gelenlerine taşlamalar yazmıştır.
  • Şiirlerindeki ana tema aşk, ayrılık, hüzün, gurbet, sosyal bozukluklardır.
  • Halk şiirindeki usta söyleyiş, dil ve üslubu ile kendisinden sonra gelen bir çok şairi etkilemiştir.
  • Şiirleri daha sonraları Fuat Köprülü tarafından derlenmiştir.

Bad-ı saba sevdiğime gidersen 

 Bad-ı saba sevdiğime gidersen
Ol güneş yüzlüye var selam söyle
Sevap kazanırsın hizmet edersen
Aman karşısında dur selam eyle
Ardımdaki karlı dağlar diyesin
Çeşmim yaşı her dem çağlar diyesin
Derunden ah edip ağlar diyesin
Benimçün hatırın sor selam eyle
Selamımı dünden düne değşirme
Varıp bir nadan eline düşürme
Gül cemalin görüp kendin şaşırma
Aklını başına der selam eyle
Gevheri bir name verdi bad ile
Gönderdi elinden sana dad ile
Lutfeylesin konuşmasın yad ile
Kamil olsun onur gör selam eyle

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme