Divan-ı Hümayun ve Özellikleri

Divan-ı Hümayun Ve Özellikleri

- Divanı hümayun  Osmanlı Devleti'nde yürütme görevini hükümdar adına kullanan kuruldur.
- Genel özelliklerine değinecek olursak:
* Divanı hümayun Orhan Gazi döneminde kurulmuştur.
*Yürütme görevini üstlenerek hükümet gibi hareket etmiştir.
*Padişah divanı hümayundan danışma meclisi olarak faydalanmıştır.
* Üyeleri padişah tarafından atanmaktadır ve yine üyeleri görevden alma yetkisine sahip olan da padişahtır.
*Divanı hümayunun kuruluş dönemindeki üyeleri ise; padişah, veziriazam, vezir, ,nişancı,  kazasker  ve defterdardır.
* Fatih Sultan Mehmet Han döneminde padişah Divanıhümayun toplantılarından ayrılmıştır. Divanı hümayunun başkanlığı veziriazama bırakılmıştır.
* Şeyhülislam ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde divanı hümayun toplantısına dahil olmuştur.
* İlerleyen yıllarda divanı hümayunun sayısında artış olmuştur
* Divanda alınan kararlar mühimme defterlerine kaydedilmiştir.
* Önceleri Topkapı Sarayında toplanan divanı hümayun  daha sonra sadrazam konağına ( Bab - Ali'ye ) taşınmıştır.
* Reisülküttap divanı hümayuna 18.yy'da üye olmuştur.
* Divan- hümayun 2. Mahmut tarafından kaldırılarak yerine nazırlık bugünkü anlamda bakanlıklar kurulmuştur.
* Divanıhümayun Seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfından oluşmaktadır.
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Divan-ı Hümayun ve Özellikleri"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top