Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri (Mesnevi,Müstezat,Rubai,Tuyuğ,Şarkı)

Mesnevi


 
 • Mesnevide beyit sayısı sınırsızdır.

 • Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. En genel konular çoğunlukla  savaş, aşk,tarihi olaylar,dinî olaylar...

 • Mesneviler divan edebiyatında  roman ve hikaye türünün yerini tutuyordu.

 • Mesnevilerde her zaman  her beyit kendi arasında kafiyelidir.

 • Kafiye  düzeni  şöyledir; aa, bb,cc,dd,ee,…..

 • Bir yazarın  Beş mesnevisine Hamse denir..

 • Şehrengiz bir şehrin güzelliklerini anlatan mesnevilere denir.


Türk edebiyatındaki başlıca  ünlü mesneviler şunlardır:
 • Kutadgu Bilig............................. (İlk mesnevi - Öğüt)

 • Fuzuli- .........................................Leyla ile Mecnun (Aşk)

 • Şeyh Galip-................................ Hüsm ü Aşk (Aşk)

 • Şeyhi-............................................Harname (Eleştiri)

 • Ahmedi-........................................İskendername (Tarih)

 • Nabi- ............................................Hayrabat (Öğüt)

 • Süleyman Çelebi- .......................Vesiletü’n-Necat (Mevlid) (Dini)

 • Mevlana- .....................................Mesnevi (Öğüt)


Müstezat


 
 • Gazelden farklı gazel türünün  özel bir biçimine denir.

 • Şiirdeki uzun dizelere kısa bir dize eklenerek bir uzun bir kısa eklenerek yazılır.

 • Uzun ve kısa dizeler gazelde olduğu gibi kendi aralarında uyaklanırlar.

 • Müstezattaki Kısa dizelere “ziyade” denir.


Rubai


 
 • Rübailerin kafiye şeması i aaxa şeklindedir ve rübailer tek dörtlükten oluşurlar.

 • Rübailer aruzun belli kalıplarıyla yazılırlar.

 • Rübailerde hayatın anlamını ve hayat felsefesini,dünyanın nimetlerinden yararlanmayı ve ölüm gibi farklı konular işlenmiştir.

 • İran edebiyatına ait bir türdür. Bu türün en büyük şairi ise hiç kuşkusuz ki  Ömer Hayyam’dır.

 • Türkçe rubailerde çok önemli yeri vardır. En güzel örneklerini Yahya Kemal vermiştir.


Tuyuğ


 
 • Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı bir nazımşeklidir.

 • Kafiye  düzeni rubainin kafiye düzeni gibidir.Tek dörtlüklerden oluşur.

 • Genellikle felsefi konular işlenmektedir.

 • Edebiyatta Kadı Burhanettin’in tuyuğları meşhurdur.


Şarkı


 
 • Genellikle Besteyle okunmak için yazılan ve dörtlüklerden oluşan nazım biçimidir.

 • Dörtlük sayısı genellikle  3ile 5 arasında değişir.

 • Birinci dörtlükte 2. ve 4. dizeler tekrarlanır, diğer dörtlüklerde 4.dizeler aynen tekrarlanır. Bu kısma  nakarat denir.

 • Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimidir.

 • Aşk ,sevgi,mutluluk, günlük hayat gibi temaları işlenir.

UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri (Mesnevi,Müstezat,Rubai,Tuyuğ,Şarkı)"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top