kitle iletişim araçları ile ilgili deneme yazınız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kitle iletişim araçları ile ilgili deneme yazınız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kitle İletişim Araçları İle İlgili Deneme


Kitle İletişim Araçları İle İlgili Deneme

Toplumun geneline yayın yapan iletişim araçları kitle iletişim araçları olarak adlandırılmaktadır . Kitle iletişim araçları içerisinde gazete , radyo , televizyon , internet , dergi vb. araçları gösterebiliriz . Bu araçlar insanların birbirleri ile iletişim kumaları , ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmelerden haberdar olmaları için son derece önemlidir .

Kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın diğer ucunda yaşanan olaylardan bile anında haberdar olmamız mümkün . Bu durum kitle iletişim araçlarının ne kadar faydalı olduğunun kanıtıdır . Halkın iletişim kurması ve birlikte hareket etmesi açısından da kitle iletişim araçları çok mühimdir . Mesela Atatürk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında gazeteleri etkin şekilde kullanmış ve halkı milli mücadele konusunda bilinçlendirmiştir . Ancak kitle iletişim araçları amacı dışında kullanılırsa zararlı da olabilir . İnternet , televizyon gibi araçlar gençlerin ahlakını bozacak şekilde yayınlar yaparsa fayda değil zarar verir . Ya da halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek yayınlar yaparlarsa yine fayda değil zarar vermiş olurlar .

İletişim her çağın vazgeçilmez ihtiyacıdır . Günümüzde de kitle iletişim araçları iyice yaygınlaşmıştır . Önemli olan bu araçları faydalı olacak şekilde kullanabilmektir .