Kitle İletişim Araçları İle İlgili Deneme


Kitle İletişim Araçları İle İlgili Deneme

Toplumun geneline yayın yapan iletişim araçları kitle iletişim araçları olarak adlandırılmaktadır . Kitle iletişim araçları içerisinde gazete , radyo , televizyon , internet , dergi vb. araçları gösterebiliriz . Bu araçlar insanların birbirleri ile iletişim kumaları , ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmelerden haberdar olmaları için son derece önemlidir .

Kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın diğer ucunda yaşanan olaylardan bile anında haberdar olmamız mümkün . Bu durum kitle iletişim araçlarının ne kadar faydalı olduğunun kanıtıdır . Halkın iletişim kurması ve birlikte hareket etmesi açısından da kitle iletişim araçları çok mühimdir . Mesela Atatürk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında gazeteleri etkin şekilde kullanmış ve halkı milli mücadele konusunda bilinçlendirmiştir . Ancak kitle iletişim araçları amacı dışında kullanılırsa zararlı da olabilir . İnternet , televizyon gibi araçlar gençlerin ahlakını bozacak şekilde yayınlar yaparsa fayda değil zarar verir . Ya da halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek yayınlar yaparlarsa yine fayda değil zarar vermiş olurlar .

İletişim her çağın vazgeçilmez ihtiyacıdır . Günümüzde de kitle iletişim araçları iyice yaygınlaşmıştır . Önemli olan bu araçları faydalı olacak şekilde kullanabilmektir .  

2 yorum:

Deneme