falih rıfkı atay'ın hayatı ve eserleri kısaca etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
falih rıfkı atay'ın hayatı ve eserleri kısaca etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Falih Rıfkı Atay'ın Hayatı

Falih Rıfkı Atay'ın Hayatı

1894 yılında İstanbul'da doğan Falih Rıfkı Atay Mercan İdadisi'nde ve Darülfünun'da okumuştur . Cemal Paşa'nın yaveri olarak 1. Dünya Savaşı'nda Suriye'de görev yapmıştır . Görevini tamamlayıp İstanbul'a dönünce bir grup arkadaşı ile birlikte Akşam gazetesini kurmuştur . İstiklal Savaşı yıllarında Ankara hükumetini destekleyen yazılar yazmıştır . Savaşın kazanılmasının ardından uzun süre mecliste görev yapmıştır .

Ankara yıllarında Ulus ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde başyazılar yazdı .
İstanbul'da 1950 yılından sonra Dünya gazetesini basın hayatına kazandırdı .
Gazeteciliğin en önemli yeri olan Babıali'nin en saygın gazetecilerinden biri oldu .
Atatürk ile ilgili birçok kitap yazan yazar , gençlerin Ata'yı daha iyi tanımasında önemli vazifeler gördü .

Eserleri :
- Deniz Aşırı ( 1931 )
- Zeytin Dağı ( 1932 )
- Roman ( 1932 )
- Bizim Akdeniz ( 1934 )
- Çankaya ( 1961 )

- Başveren İnkılapçı ( 1964 )