Falih Rıfkı Atay'ın Hayatı

Falih Rıfkı Atay'ın Hayatı

1894 yılında İstanbul'da doğan Falih Rıfkı Atay Mercan İdadisi'nde ve Darülfünun'da okumuştur . Cemal Paşa'nın yaveri olarak 1. Dünya Savaşı'nda Suriye'de görev yapmıştır . Görevini tamamlayıp İstanbul'a dönünce bir grup arkadaşı ile birlikte Akşam gazetesini kurmuştur . İstiklal Savaşı yıllarında Ankara hükumetini destekleyen yazılar yazmıştır . Savaşın kazanılmasının ardından uzun süre mecliste görev yapmıştır .

Ankara yıllarında Ulus ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde başyazılar yazdı .
İstanbul'da 1950 yılından sonra Dünya gazetesini basın hayatına kazandırdı .
Gazeteciliğin en önemli yeri olan Babıali'nin en saygın gazetecilerinden biri oldu .
Atatürk ile ilgili birçok kitap yazan yazar , gençlerin Ata'yı daha iyi tanımasında önemli vazifeler gördü .

Eserleri :
- Deniz Aşırı ( 1931 )
- Zeytin Dağı ( 1932 )
- Roman ( 1932 )
- Bizim Akdeniz ( 1934 )
- Çankaya ( 1961 )

- Başveren İnkılapçı ( 1964 ) 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme