cumhuriyet ile ilgili bir yazı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
cumhuriyet ile ilgili bir yazı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumhuriyet İle İlgili Yazı

CUMHURİYET
   Cumhuriyetin kelime anlamı olarak batı dillerindeki karşılığı halkın kendi kendisini yönetmesidir .  Cumhuriyet yönetiminde idare edenler ve idare edilenler en önemli iki unsurdur .

Cumhuriyet rejiminde başarılı olunabilmesi için en önemli esas dürüstlüktür yani yönetenler ve yönetilenler bir birlerine karşı dürüst davranmalıdır . Ayrıca cumhuriyet rejiminde demokrasi temel ilke olmak zorundadır .

Cumhuriyet milletin hukuka ve vatanına içten bir bağlılık duyması ile yaşatılabilir . Bu yüzden demokrasi Cumhuriyeti hayatta tutan ve ona adeta kan pompalayan temel bir direktir . Gerçek manade Cumhuriyet ülkesini ve değerlerini katı bir biçimde korumaya kararlıdır ama bunu yaparken de asla demokrasiden çıkma yoluna girmez . Bunun aksi bir durum olduğu zaman rejimin adı cumhuriyet olsa bile bu uygulama cumhuriyet olmaz .

   Cumhuriyet ve demokrasiyi benimsemiş devletlerde özgürlükler demokratik çerçeve içerisinde sınırlandırılmıştır . Çünkü demokrasi asla sınırsız özgürlük anlamına gelmemektedir . Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmadığı rejimlere cumhuriyet denilmesi söz konusu olamaz . Demokrasiyi temel alan cumhuriyetlerde kanunlar ile kişilerin hakları ve özgürlükleri güvence altına alındığı gibi yine kanunlarla bu hak ve özgürlüklerin sınırları belirlenmiştir . Şimdi kısaca Atatürk'ün cumhuriyet ve demokrasi anlayışına değinelim .

Atatürk İstiklal Savaşı'nın ardından kurulan yeni Türk Devleti'ni Cumhuriyet rejimi üzerine tesis etmiş ve en kısa zamanda da demokrasiye dayalı bir yönetime geçileceğini işaret etmiştir . Atatürk cumhuriyet ve demokrasinin çok partili bir siyasal hayat ile gerçekleşebileceğini biliyordu .

   Atatürk Cumhuriyet ve demokrasi ile ilgili söylediği sözlerle İstiklal mücadelesi veren üçüncü dünya ülkelerine ilham olmuş o bu yönü ile bir asker ve siyasetçi olmanın ötesinde bir düşünür olarak hala birçok milleti etkilemektedir .

29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetin temel taşlarından biri laiklik olmuştur . Bunun sebebi halkın dini duygularını kullanmaya çalışan art niyetli insanların ülkenin geleceğini tehlikeye düşürecek hain emeller kurmalarını engellemekti .
Cumhuriyet'in hak ve özgürlükler rejimi olduğunu bilen Atatürk , halkın hak ve özgürlüklerini isteyebilmesi için bilinçli olması gerektiğini yani kültür seviyesinin yüksek olması gerektiğini düşünüyordu . Bu yüzden bilime ve araştırmaya çok önem vermiştir .


Atatürk cumhuriyete sahip olmaktan çok ona layık olmak gerektiğini bunun da ancak eğitimle mümkün olabileceğini düşünüyordu .