adaletin olduğu yerde silahların yeri yoktur sözü yoktur ile ilgili kompozisyon örneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
adaletin olduğu yerde silahların yeri yoktur sözü yoktur ile ilgili kompozisyon örneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Adaletin Olduğu Yerde Silahın Yeri Yoktur Konulu Kompozisyon

Adaletin  Olduğu  Yerde  Silahın  Yeri  Yoktur  Konulu  Kompozisyon

Eğer bir toplum adaletli bir şekilde yönetilirse , hiç kimsenin hakkı yenmezse orada ne kargaşa ortaya çıkar ne de  huzursuzluk.   Adaletin olduğu  yerde kimse kimseye zarar vermez . Ama bu gerçek adaleti savunan ve isteyen kişiler için geçerlidir .

Adalet ve eşitlik olduğu zaman orda  silah yoktur sözüyle adaletin silah kullanmayı  gerektirmediği vurgulanır . Adaletsizliğin yaygın olduğu bir toplumda kargaşa ve huzursuzluk çok olur . İnsanlar birbirleri ile savaşır . Güçlü olan güçsüz olanı silahı ile ya da başka araçlarla yok etmeye başlar . Binlerce masum insanın canı yanar bu durumda . Eğer bir ülkede gerçekten adaletli bir yönetim olursa o ülkede silaha , baskıya, zulüme gerek olmaz . Ama  dünyadaki her ülke ya da toplumda adalet kesin bir şekilde yaşanmadığı için huzursuzluklar da devam eder .


Bundan dolayı adaleti temel ilke olarak kabul etmeliyiz . Adaletin olabilmesi için de insanların bencil olmaması gerekir . Bencil olmayan , empati duygusu olan bir millette de silaha  gerek duyulmaz .