Adaletin Olduğu Yerde Silahın Yeri Yoktur Konulu Kompozisyon

Adaletin  Olduğu  Yerde  Silahın  Yeri  Yoktur  Konulu  Kompozisyon

Eğer bir toplum adaletli bir şekilde yönetilirse , hiç kimsenin hakkı yenmezse orada ne kargaşa ortaya çıkar ne de  huzursuzluk.   Adaletin olduğu  yerde kimse kimseye zarar vermez . Ama bu gerçek adaleti savunan ve isteyen kişiler için geçerlidir .

Adalet ve eşitlik olduğu zaman orda  silah yoktur sözüyle adaletin silah kullanmayı  gerektirmediği vurgulanır . Adaletsizliğin yaygın olduğu bir toplumda kargaşa ve huzursuzluk çok olur . İnsanlar birbirleri ile savaşır . Güçlü olan güçsüz olanı silahı ile ya da başka araçlarla yok etmeye başlar . Binlerce masum insanın canı yanar bu durumda . Eğer bir ülkede gerçekten adaletli bir yönetim olursa o ülkede silaha , baskıya, zulüme gerek olmaz . Ama  dünyadaki her ülke ya da toplumda adalet kesin bir şekilde yaşanmadığı için huzursuzluklar da devam eder .


Bundan dolayı adaleti temel ilke olarak kabul etmeliyiz . Adaletin olabilmesi için de insanların bencil olmaması gerekir . Bencil olmayan , empati duygusu olan bir millette de silaha  gerek duyulmaz .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme