Yasaların Bittiği Yerde Zulüm Başlar Sözü İle Kompozisyon

 

Yasaların Bittiği Yerde Zulüm Başlar Sözü İle Kompozisyon


Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kurala yasa ya da kanun denilir.. Yasaların bittiği yerde zulüm başlar. Devletin vatandaşları yasalara uymak zorundadır. Çünkü yasalar toplumun güvenliğini sağlar ve toplumda kaosu önler. Yasalara uyulmadığı zaman, adalet ortadan kalktığı zaman toplum içinde kaos ortamı oluşur ve herkes kendi krallığını kurmaya başlar. Bu da devletin otoritesini yerle bir eder. 


Güçlü olan, zalim olan güçsüz olanın üstünde istediği egemenliği kurar ve güçsüz ve haklı olan kişi kendini savunmayacak duruma düşer. Onun için devlet yasaları uygulamak zorundadır. Hakimler, savcılar karar verirken tarafsız olmak zorundadır. Hukuk herhangi bir siyasi partinin tekelinde bulunmamalıdır. Adalet herkes için geçerli olmalı, haksızlık karşısında kimse sessiz kalmamalıdır. Kim hukuka uymayan bir iş yapıyorsa ona karşı ya da o kuruma karşı gerekli olan yaptırımlar uygulanmalıdır. Yaptırımlar uygulanmadığı zaman gevşeme başlar ve devlete olan güven ve inanç da zamanla azalmaya başlar. Güçlü olan haklı gibi görünür ve her türlü zalimliği yapmaya başlar. 


Yasaların bittiği yerde zulüm  artar, zalimler artar ve toplum parçalanmaya başlar ve her türlü yasa dışı işle artar. Bu da önce devleti sonra ülkeyi yavaş yavaş yok etmeye başlar. Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir. diye bir söz vardır. Bu söz adaleti uygulayacak olan en büyük şeyin devlet olduğunu gösterir. Devlet adaleti tam olarak sağlarda zulüm de olmaz, zalimlikler de olmaz.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme