Misafir İle İlgili Atasözleri Ve Anlamları

 

Misafir İle İlgili Atasözleri  Ve Anlamları


Tanrı misafir olarak görülen misafirleri iyi ağırlamalıyız ve onların gönlünü incitmemeliyiz.


Misafir ile ilgili atasözleri ve anlamları şunlardır:


Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur: Misafir ev sahibinin kendine çok şeyler ikram edeceğini umar ama beklediklerini bulmayabilir.

Misafiri horoz olanın ambarında arpa olmaz: Bencik kişilerle arkadaşlık kuran kimseler zor duruma düşebilir. Böyle bencil kimselere karşı dikkatli olmak gerekir.

Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de: Misafir giden kişi ev sahibi tarafından iyi ağırlanmak ve sadece kendinin düşülmesini ister ve başka bir misafiri istemez. Ev sahibi de  hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa der.


 Misafir ev sahibinin kuzusudur, nereye isterse bağlar: Bir yere misafir olarak giden kişi o evin sahibine bağlıdır. Ev sahibi ne derse yapmalı, ev sahibi ne getirirse yemelidir. Hiçbir konuda itiraz etmemelidir.

Misafirlik üç gündür: Misafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de eziyet verici olur.

Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır gider: Yüce Allah misafirin yediğinden daha fazlasını ev sahibi onu ağırlıyor diye ev sahibine veriri. Onun için misafire hazırladığımız yemekleri zorluk olarak, misafiri de fazlalık olarak görmemeliyiz.


Misafir kısmeti ile gelir: Misafirin geldiği evde ya yiyecek bulunur ya da umulmadık bir yerden o sırada yiyecek gelir.

Misafirin akılsızı ev sahibini ağırlar: Kendi konumunu iyi kavrayamayan kişi kime hürmet edeceğini, kimseden saygı hürmet bekleyeceğini bilemez. Böyle olunca da zamanla işler karışır, saygı ortadan kalkar anlamında söylenmiş atasözüdür.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme