Allah Korkusu İle İlgili Özlü Sözler

 

Allah Korkusu İle İlgili Özlü Sözler


Allah’tan korkmayandan korkmak gerekir diye bir söz vardır. Gerçekten de öyledir. Yüreğinde Allah korkusu taşımayan, sevgi ve merhamet olmayan insanlardan uzak durmak gerekir. Yüreği Allah sevgisi ile dolan kişi Allah’a daha çok yaklaşmak için daha salih kul olur ve Allah için yoksullara yardım eder, kibirli davranmaz ve daha iyi olarak yaşamını sürdürür. Allah korkusu ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.” Hz. Muhammed

“Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. “ Hadis-i Şerif.

“Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur.” Ra’d Sûresi, 28.


Allah’tan kork! Başkasından emin olursun. Hz. Ali

“Aşk konuşturur, hayâ susturur, Allah korkusu hüzünlendirir.” Zünnun Mısrî Hz.

“Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur.” Hz. Ömer.

“Allah korkusu;  Allah korkunç mudur ki ondan korkulsun. Allah yegane gerçek sevgilidir. Yar-i hakikidir. O sevilir. O sevgilinin rızasını kaybetmekten gayrı korku yoktur. Ömer Tuğrul İnançer.

“İnsanlar için Allah’tan korkarak muamele et.” Hz. Ömer


“Kuran, iman, Allah korkusu, tevekkül ve güzel ahlak müminin aklını güçlendirir. “Hadis-i Şerif.

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah’tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Haşr Suresi.

“Alim, ancak Allah’tan korkandır.” İmam Şafii.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme