Doğru Söyleyenin Bir Ayağı Üzengide Gerek Atasözü İle İlgili Kompozisyon

 

 

Doğru Söyleyenin Bir Ayağı Üzengide Gerek Atasözü İle İlgili Kompozisyon


Doğru söyleyen, dürüst ve güvenilir insanlar genelde sevilirken çıkarlarına ters düşen insanlar tarafından düşman ilan edilirler. Doğru ve dürüst kimseler her zaman doğrudan yana, haktan yana oldukları için sevilmezler ve bunun için de bulunduğu ortamda fazla kalamazlar. Çünkü sevilmeyen, istenmeyen bir kişi olduğu için oradan ayrılmak zorunda kalacaktır. Bunun için de atalarımız doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek demişlerdir.


 Ya da şöyle de bir söz vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. İşte bu atasözü de  doğru olan insanların yakasını bırakmayan, onları rahat ettirmeyen menfaat düşkünü insanların yanlış davranışlarını ve doğru olanın ise haksız yere bulunduğu ortamı terk etmesini anlatır. Şahsiyet sahibi kimseler doğrudan yana  oldukları için, haksızlık karşısında eğilmedikleri için kötü niyetli ve çıkarları yolunda gitmeyen insanlar doğru insanlara dirlik vermezler. Onları bulunduğu yerden götürmek için her türlü hileye başvururlar ve onların peşini rahat bırakmazlar. Sözleri ile, davranışları ile mutsuz ederler iyi niyetli, dürüst insanları.


 Çıkarları zedelenmiş olan kimseler kendilerinin kurnazlığı ve yanlışları ortaya çıktığı için doğruya her daim kötülük etmeye başlarlar ve onları bulunduğu yerden gitmeye zorlarlar. İşte bunun için de doğru ve dürüst insanlar her an gitmeye hazır olmalı ve kötü kimselerden daha fazla kötülük görmeden gitmek zorunda kalırlar.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme