Adalet İle İlgili Konuşma Örneği

 Adalet  İle İlgili Konuşma Örneği


Adalet; Hak ve hukuka uygunluk, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme, doğruluktur. Ya da kısaca adil olma durumu denilebilir. Bir toplumda adaletin temel ilkeleri yerine getirilmiyorsa o toplum çürümeye başlamış  demektir.

 Sevgili öğretmenim, değerli arkadaşlarım!

Toplumda adalet varsa huzur ve mutluluk vardır. Çünkü adalet bir toplumun oksijenidir. Demokrasi ve barış, toplumdaki bireylerin adalet duygularının gelişerek vicdanlı olabilmeleriyle mümkündür. Gelişmiş ve modern bir toplum için adalet her şeyden önce gelmelidir. İnsan hakları, adalet gibi kavramlar insanın zihnine ve kalbine işlememelidir. Bir toplumda adalet olmadığı zaman, liyakat yok olduğu zaman o toplumda kaos ortamı oluşur.


 Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir memlekette güçlü olan güçsüz ve mazlum olanın hakkına göz diker ve bu da güçsüz olan kişiyi daha da yoksul duruma düşürürken, zengin ve zalim olanı da daha da zenginleştirir ve böyle bir toplum da  kokuşmaya başlar. Bu kokuşmanın olmaması için devlet adaleti tam anlamı ile uygulamalı, adalet Hz Ömer’in adaleti gibi olmalıdır. Kimsenin canı yanmamalı, kimsenin emeği çalınmamalıdır. Hak edene hakkı verilmeli, zalimlere, kendini akıllı zanneden hadsizlere haddi bildirilmelidir.


Sevgili öğretmenim!

Adaletin yasama, yürütme ve yargı eliyle, etkin bir şekilde ve tüm bireylerin özel durumlarına uygun olarak sağlanması gerekir. Haksızlığı tercih etmek ve kişisel yararları adaletin önünde tutmak, kişinin vicdanında yer alması gereken adalet duygusunu zedeler, bu da toplumsal düzeni bozar. Adalet en çok da devlet yöneticilerine yakışır. Çünkü devlet yöneticisinin yetkileri daha çoktur ve istediği anda adaletsizliğin önüne geçebilir ve hayır diyebilir. Anne babalar, öğretmenler, toplum içinde farklı meslekleri yapan her birey adaletli olmalı ve adaletin yolundan ayrılmamalıdır. Adaleti ile ilgili şu söz de çok önemlidir: “Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. ” Pascal


Sevgili dinleyiciler!

Adalet olmadığı zaman kişilerin devlet yöneticilerine güveni kalmaz ve herkes kendi kafasına göre adaleti uygulamaya çalışırsa toplumda çatışmalar ve bölünmeler başlar. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için devlet üzerine düşeni yapmalı, adalet her şeyden önce gelmelidir.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme