Dünyamızda Önemli Bir Yer Kaplayan Buzullar Sizce İnsan Yaşamı İçin Neden Önemlidir?

 Dünyamızda Önemli Bir Yer Kaplayan Buzullar Sizce İnsan Yaşamı İçin Neden Önemlidir?


İnsanlar  var olduğundan beri çeşitli doğa felaketleri ile karşı karşıya gelmişlerdir. Aklını  ve bilgisini kullanarak bu felaketlerden kurtulmayı başarmıştır insanoğlu. Şu anda ise sorun büyük olduğu için bu sorunu ortadan kaldırmak da kolay olmayacaktır. Çünkü şu andaki en büyük problem küresel ısınma problemidir. Küresel ısınmanın temel sebebi insandır.


 İnsanın doğanın dilinden anlamamıştır. Hani bir söz vardır ya “Doğa ile savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz diye . Gerçekten de bugünkü küresel ısınma tam da bu sözü anlatmaktadır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, aşrı fosil yakıt kullanımı gibi insan aktivitesi sonucu atmosfere aşırı sera gazları salanımı Küresel Isınmanın etkisini giderek artırmaktadır. Küresel Isınma buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık, çölleşme, sel, heyelan, erozyon, kasırga gibi birçok felaketin meydana gelişini tetiklemektedir. 


Dünyamızda önemli bir yer kaplayan buzullar ortaya eridiği zaman büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Buzullarda meydana gelecek erime miktarına göre deniz seviyelerinde farklı yükselme görülecek ve felaketin derecesi de buna göre artacaktır. Bu deniz yükselmeleri, dünyada açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar gibi çok büyük felaketlere neden olacaktır. Açlık ölümü getirir, susuzluk ölümü getirir, salgın hastalıklar ölümü getirir. Yani insan yaşamının sonu gelir.


 Kutuplar ve yüksek dağlardaki buzullar dünya iklim sisteminin, deniz seviyesi ve sıcaklığının, okyanus akıntılarının, tatlı su kaynaklarının ve tüm yaşam alanlarının korunması ve dengelenmesinde çok önemli rol oynamaktadır.   Bunun için insanlar el birliği ile doğayı kurtarma mücadelesine girmeli ve doğa ile savaş halinde olmamalıdır. Doğa yararına olan şeyler ile uğraşmalı ve kendi sonunu getirmemelidir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme