“Bir Memleketin Yükselmesi Ev ve Aile Muhabbetine Bağlıdır.” (Charles Dickens) Sözü İle Kompozisyon Yazınız.

 “Bir Memleketin Yükselmesi  Ev ve Aile Muhabbetine Bağlıdır.” (Charles Dickens) Sözü İle Kompozisyon Yazınız.


Doğduğum, havasını içime çektiğim, billur gibi ırmaklarını doya doya içtiğim, toprağında atalarımın izini görebildiğim memleketim, yaşama sebebimdir. Memleket demek  yaşadığım yer, bana kucak açan ana toprağım demektir. Bir memleketin yükselmesi ise ev ve aile muhabbetine bağlıdır der büyük yazar Charles Dickens. Bir toplumu oluşturan ve toplumun temelini atan en önemli kurum elbette ki aile kurumudur. Özellikle de bizim toplumumuz için aile kutsaldır, aile sevgisi, aile bağı, aile dayanışması, aile huzuru vb olmazsa olmazlardandır.

 Ailenin ana yapısı yani temeli güçlü olursa o aile ve içindeki bireyler de güçlü olur ve en ufak bir sorunda ağaçtaki yapraklar gibi dağılmazlar. Bir aileyi güçlü tutan en önemli özellik ise o bireylerinin özellikle de anne ve babalarının birbirine karşı sevgi ve saygı alışverişi içerisinde bulunmasıdır. Anne ve baba çocuklara sevgi ve saygı bağı ile örnek olduğu zaman, ailenin temeline güzel ahlak oturduğu zaman o ailede ne şiddet olur ne huzursuzluk. Her ailede çeşitli sorunlar olabilir ama bunu şiddete dönüştürmeden, sağ duyu ile, akılcı bir yolla çözüme kavuşturduğumuz zaman işte o aile ya da aileler memleketin de gelişmesine, kalkınmasına büyük katkı sağlar. Toplumu meydana getiren aile bireyleri sevgiyi ana temele oturttukları zaman, sadakâtla birbirlerine bağlandıkları zaman, empatiye, sorgulayıcı zihniyete sahip oldukları zaman işte ailelerin içinde yaşadığı ülke de gelişmeye ve kalkınmaya başlar. Bir ailede temel ahlaki değerler çöktüğü zaman, kimin elinin kimin cebinde olduğu bilinmediği zaman, her türlü ahlaksızlık, sevgisizlik ve saygısızlık almış başını gittiği zaman işte o ailelerin içinde yaşadığı ülke de dağılmaya, parçalanmaya başlar. Bir memleketin yükselmesi sevgiyi, saygıyı içselleştirmiş kimselerin sayesinde olur. Sevgi ve saygı içinde büyüyen çocuklar  iyi bir eğitim de aldıktan sonra ülkelerini her alanda geliştirmek için mücadele ettikleri zaman ülke de kısa zamanda gelişir ve o ülke ve o ülkenin fertleri kolay kolay dağılmaz. Gününe güç katar ve onları bağlayan ana unsur da yine aile bireyleri arasındaki muhabbet bağı olur. Ev ve aile muhabbetinin güçlü olması için hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip ülkemizi, güzel Türkiye Cumhuriyetimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya, ilerlemeye devam etmeliyiz. Ailelerin dağılmaması için , ahlaki değerlerin temel alınması gerekir ve ahlaki olmayan şeylere de tepki gösterilmesi gerekir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme